Xà phòng hóa hoàn toàn 66 6g hỗn...

Chương 1: Este - Lipit Xà phòng hóa hoàn toàn 66,6g hỗn hợp hai este ...

0
Chương 1: Este - Lipit

Xà phòng hóa hoàn toàn 66,6g hỗn hợp hai este HCOOC2H5 và CH3COOCH3 bằng dd NaOH thu được hỗn hợp X gồm hai ancol. Đun nóng hỗn hợp X với H2SO4 đặc 140 độ C sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu m gam H2O.m là
A 4,05 B 8,1 C 18 D 16,2

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

HCOOC2H5 và CH3COOCH3 cùng công thức C3H6O2

n C3H6O2 = 66,6/ 74 = 0,9 (mol) = n Ancol

Ta biết cứ 2 mol Ancol sinh ra 1 ete + 1 nước
=> n Nước = 0,9 / 2 = 0,45 (mol) => m H2O = 0,45 . 18 = 8,1 (g)

Chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP