Thủy phân hoàn toàn 0 1 mol este...

Chương 1: Este - Lipit Thủy phân hoàn toàn 0,1 mol este X bằng NaOH t...

0
Chương 1: Este - Lipit

Thủy phân hoàn toàn 0,1 mol este X bằng NaOH thu được một muối của axit cacboxylic Y và 7,6g ancol Z. Chất Y có phản ứng tráng bạc, Z hòa tan được Cu(OH)2 cho dung dịch màu xanh lam. Công thức cấu tạo của Y là:

  • A. HCOOCH2CH2OOCCH3.
  • B. HCOOCH2CH(CH3)OOCH.
  • C. HCOOCH2CH2CH2OOCH.
  • D. CH3COOCH2CH2OOCCH3.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Muối Y có thể tráng gương ⇒ HCOONa
Z hòa tan được Cu(OH)2 điều kiện thường ⇒ có nhiều nhóm OH kề nhau
⇒ X là este của ancol đa chức và HCOOH
⇒ nancol = nX = 0,1 mol ⇒ Mancol = 76g (C3H6(OH)2)
⇒ X là HCOOCH2CH(CH3)OOCH chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP