Hỗn hợp X gồm vinyl axetat metyl axetat...

Chương 1: Este - Lipit Hỗn hợp X gồm vinyl axetat, metyl axetat và et...

0
Chương 1: Este - Lipit

Hỗn hợp X gồm vinyl axetat, metyl axetat và etyl fomat. Đốt cháy hoàn toàn 3,08 gam X, thu được 2,16 gam H2O. Phần trăm số mol của vinyl axetat trong X là:

  • A. 25%.
  • B. 72,08%.
  • C. 27,92%.
  • D. 75%.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

X có: CH3COOCH=CH2; CH3COOCH3; HCOOC2H5
Đặt X gồm C4H6O2 và C3H6O2 có số mol lần lượt là x và y.
⇒ Bảo toàn H có: 6x + 6y = 2nH2O = 0,24 mol
mX = 86x + 74y = 3,08
⇒ x = 0,01 mol; y = 0,03 mol
⇒ %nC4H6O2=$\frac{0,01}{0,04}$= 25%

chọn A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP