TSĐH A 2007 Điện phân dung dịch...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại (TSĐH A 2007) Điện phân dung dịch CuC...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

(TSĐH A 2007) Điện phân dung dịch CuCl2 với điện cực trơ, sau một thời gian thu được 0,32 gam Cu ở catot và một lượng khí X ở anot. Hấp thụ hoàn toàn lượng khí X trên vào 200 ml dung dịch NaOH (ở nhiệt độ thường). Sau phản ứng, nồng độ NaOH còn lại là 0,05M (giả thiết thể tích dung dịch không thay đổi). Nồng độ ban đầu của dung dịch NaOH là:

  • A. 0,15 M.
  • B. 0,05 M.
  • C. 0,2 M.
  • D. 0,1 M.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Điện phân dung dịch CuCl2. Ta có phương trình:
CuCl2→Cu+Cl2
nCu=0,32/64=0,005 mol nên nCl2= 0,005(mol)
Cl2 tác dụng dung dịch NaOH ở nhiệt độ thường tạo nước javel
vì Cl2+2NaOH→NaCl+NaClO+H2O

nên nNaOH<PƯ>= 2.0,005= 0,01 mol
nNaOH dư = 0,2 × 0,05 = 0,01
⇒ nNaOH (bđ) = 0,01 + 0,01 = 0,02 mol
CM(NaOH)=0,02/0,2=0,1M.

Chọn D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP