Este X mạch hở có công thức phân...

Chương 1: Este - Lipit Este X mạch hở có công thức phân tử C5H8O2, đư...

0
Chương 1: Este - Lipit

Este X mạch hở có công thức phân tử C5H8O2, được tạo bởi một axit Y và một ancol Z. Vậy Y không thể là:

  • A. C3H5COOH.
  • B. CH3COOH.
  • C. HCOOH.
  • D. C2H5COOH.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Do trong X có số liên kết pi là 2, 1 trong COO, 1 trong gốc hidrocacbon, có thể có 2 trường hợp xảy ra:
+/ TH1: ancol no, axit không no ⇒ 4 > Số C trong axit > 2.
+/ TH2: ancol không no, axit no ⇒ số C trong ancol > 2 ⇒ Số C trong axit < 3.
⇒ axit không thể là C2H5COOH.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP