Hỗn hợp X gồm HCHO andehit oxalic CH3COOH...

Chương 9: Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic Hỗn hợp X gồm HCHO, andeh...

0
Chương 9: Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic

Hỗn hợp X gồm HCHO, andehit oxalic, CH3COOH, etilen glicol, glyxerol. Lấy 4,52g hh X đốt cháy hoàn toàn rồi cho sản phẩm đi qua bình 1 đựng H2SO4 (đặc, dư), bình 2 đựng 600ml dd Ba(OH)2 0,2M thấy bình 1 tăng 2,88g, bình 2 xuất hiện m(g) kết tủa.

A. 23,64

B. 15,76

C. 17,73

D. 19,7

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

n H2O = 2,88/18 = 0,16 mol

=> m C + m O = 4,52 - 0,16.2 = 4,2 g

mà ta thấy trong các chất thì số C = số O => n C = n O => n C = 0,15 mol

=> m = (n OH- - n CO2).197 = 17,73 g

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP