Hỗn hợp X gồm 2 este đơn chức...

Chương 1: Este - Lipit Hỗn hợp X gồm 2 este đơn chức. Cho 0,5 mol X t...

0
Chương 1: Este - Lipit

Hỗn hợp X gồm 2 este đơn chức. Cho 0,5 mol X tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được 43,2g Ag. Cho 14,08g X tác dụng với KOH vừa đủ thu được hỗn hợp 2 muối của 2 axit đồng đẳng liên tiếp và 8,256 gam hỗn hợp ancol no đơn chức đồng đẳng liên tiếp, mạch hở. Công thức của 2 ancol là:

  • A. C2H5OH và C3H7OH.
  • B. CH3OH và C2H5OH.
  • C. C4H9OH và C5H11OH.
  • D. C3H7OH và C4H9OH.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Do X có phản ứng tráng bạc và nAg = 0,4 < nX
⇒ Trong X chỉ có 1 este có thể phản ứng ⇒ đó là HCOO-
⇒ nHCOO- = 0,2 mol
Mà X + KOH thu được 2 muối axit đồng đẳng liên tiếp và 2 ancol đồng đẳng liên tiếp.
⇒ gốc axit còn lại là CH3COO- và giả sử CTPT trung bình ancol là ROH.
⇒ Trong 0,5 mol X có 0,3 mol CH3COO-.
Với 14,08g X thì tỉ lệ mol vẫn không đổi.
⇒ có 2x mol HCOOR và 3x mol CH3COOR và tạo ra 5x mol ROH
⇒ mX – mROH = 14,08 – 8,256 = 2x.(R + 45) + 3x.(R + 59) - 5x.(R + 17)
⇒ x = 0,032 mol
⇒ MROH = R + 17 = 8,256/(5×0,032) = 51,6 ⇒ R = 34,6
⇒ Cặp ancol thỏa mãn là: C2H5OH và C3H7OH.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP