Để phân biệt các chất: Glucozơ glixerol anđehit...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Để phân biệt các chất: Glucozơ, gl...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Để phân biệt các chất: Glucozơ, glixerol, anđehit axetic, lòng trắng trứng và rượu etylic, có thể chỉ dùng một thuốc thử nào sau đây?

  • A. dd HNO3.
  • B. Cu(OH)2/OH-.
  • C. ddAgNO3/NH3.
  • D. dd brom.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Dùng Cu(OH)2/OH-:
+) Glucozo: Cu(OH)2 tan ở nhiệt độ thường và tạo kết tủa đỏ gạch Cu2O khi đun nóng
+) Glixerol: Cu(OH)2 chỉ tan ở nhiệt độ thường
+) andehit axetic: chỉ tạo kết tủa đỏ gạch Cu2O khi đun nóng
+) Lòng trắng trứng: phản ứng màu biure tạo màu tím
+) rượu etylic: không có phản ứng

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP