Điều khẳng định nào sau đây không đúng?...

Chương 2: Cacbohiđrat Điều khẳng định nào sau đây không đúng? A. Gluc...

0
Chương 2: Cacbohiđrat

Điều khẳng định nào sau đây không đúng?
A. Glucozơ và fructozơ là hai chất đồng phân của nhau
B. Glucozơ và fructozơ đều tác dụng với Cu(OH)2/ NaOH
C. Glucozơ và fructozơ đều tham gia phản ứng tráng bạc
D. Glucozơ và fructozơ đều làm mất màu nước brom

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn D vì fructozo có chứ nhóm CHO-

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP