Lấy 9 1 gam hợp chất A có...

Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein Lấy 9,1 gam hợp chất A có công ...

0
Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein

Lấy 9,1 gam hợp chất A có công thức phân tử là C3H9O2N tác dụng với dung
dịch NaOH dư, đun nóng, có 2,24 lít (đo ở đktc) khí B thoát ra làm xanh giấy quì
tím ẩm. Đốt cháy hết 1/2 lượng khí B nói trên, thu được 4,4 gam CO2. Công thức
cấu tạo của A và B là
A. HCOONH3C2H5; C2H5NH2 B. CH3COONH3CH3; CH3NH2
C. HCOONH3C2H3 ; C2H3NH2 D. CH2=CHCOONH4; NH3

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

nA=0,1 mol ;

nB=0,1 mol;

nCO2 = 0,1.2=0,2 mol

nCO2 = 2nB

=>B chứa 2 ngtử C trong ptử

=>B là CH3CH2

=>A có CTCT HCOONH3CH2CH3

chọn đa A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP