Tên gọi của este C6H5COOC2H5 A Benzoat etyl...

Chương 1: Este - Lipit Tên gọi của este C6H5COOC2H5 A. Benzoat etyl ...

0
Chương 1: Este - Lipit

Tên gọi của este C6H5COOC2H5

  • A. Benzoat etyl
  • B. Etyl benzoic
  • C. Benzyl etylat
  • D. Etyl benzoat

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP