Số đồng phân este tương ứng với công...

Chương 1: Este - Lipit Số đồng phân este tương ứng với công thức C5H1...

0
Chương 1: Este - Lipit

Số đồng phân este tương ứng với công thức C5H10O2 :

  • A. 7
  • B. 8
  • C. 9
  • D. 10

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

HCOOC4H9 4dp

CH3COOC3H7 2dp

C2H5COOC2H5 1dp

C3H7COOCH3 2dp

chon C

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP