Thủy phân vinyl axetat trong dung dịch NaOH...

Chương 1: Este - Lipit Thủy phân vinyl axetat trong dung dịch NaOH th...

0
Chương 1: Este - Lipit

Thủy phân vinyl axetat trong dung dịch NaOH thu được:

  • A. axit axetic và ancol vinylic
  • B. natri axetat và ancol vinylic
  • C. natri axetat và anđehit axetic
  • D. axit axetic và anđehit axetic

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: C

CH3COOCH=CH2 + NaOH → CH3COONa + CH3-CH=O

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP