Đốt cháy 3g một este Y ta thu...

Chương 1: Este - Lipit Đốt cháy 3g một este Y ta thu được 2,24 lít k...

0
Chương 1: Este - Lipit

Đốt cháy 3g một este Y ta thu được 2,24 lít khí (ĐKTC) và 1,8g H2O. Y có CTCT thu gọn là:

  • A. HCOOCH3
  • B. CH3COOCH3
  • C. HCOOC2H5
  • D. CH3COOC2H5

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

nCO2 = 0,1 mol , nH2O = 0,1 mol

nCO2 = nH2O. Vậy este no, đơn chức.

CnH2nO2 + (3n−2)/2 O2 → nCO2 + nH2O

14n+32(g) n

3(g) 0,1

=> (14n+32).0,1 = 3.n

=> n= 2

Vậy CTPT C2H4O2 chọn A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP