Xà phòng hóa 8 8 gam etyl axetat...

Chương 1: Este - Lipit Xà phòng hóa 8,8 gam etyl axetat bằng 200 ml N...

0
Chương 1: Este - Lipit

Xà phòng hóa 8,8 gam etyl axetat bằng 200 ml NaOH 0,2M. Sau phản ứng hoàn toàn, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được chất rắn khan có khối lượng là:

  • A. 3,28 gam
  • B. 8,56 gam
  • C. 10,4 gam
  • D. 8,2 gam

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

CH3COOC2H5 + NaOH → CH3COONa + C2H5OH
0,1 mol → 0,04 mol → 0,04 mol
Este dư, chất rắn chỉ có CH3COONa
Sau phản ứng có chất rắn gồm: 0,04 mol CH3COONa
⇒ mrắn = 0,04.82 = 3,28g

chọn A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP