Thủy phân este Z có công thức phân...

Chương 1: Este - Lipit Thủy phân este Z có công thức phân tử C4H8O2 t...

0
Chương 1: Este - Lipit

Thủy phân este Z có công thức phân tử C4H8O2 trong dung dịch NaOH thu được hỗn hợp 2 chất hữu cơ X,Y trong đó Y có tỉ khối hơi so với Hidro là 16.Tên của X là:

  • A. Metyl propionat
  • B. etyl axetat
  • C. Propyl fomat
  • D. metyl axetat

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Este Z: C4H8O2

Số liên kết π=(2.4+2−8)/ 2=1 (có 1 nhóm –COO)

Z + NaOH → X + Y

MY = 16.2 = 32

→ Y không thể là muối, Y là ancol CH3OH

→ Z là C2H5COOCH3

C2H5COOCH3 + NaOH →C2H5COONa + CH3OH

Tên gọi của Z là metyl propionat.

Đáp án đúng: A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP