Hợp chất thơm X thuộc loại este có...

Chương 1: Este - Lipit Hợp chất thơm X thuộc loại este có CTPT C8H8O2...

0
Chương 1: Este - Lipit

Hợp chất thơm X thuộc loại este có CTPT C8H8O2. X không được điều chế từ phản ứng của axit và ancol tương ứng và không tham gia phản ứng tráng gương. CTCT của X là:

  • A. C6H5COOCH3
  • B. CH3COOC6H5
  • C. HCOOCH2C6H5
  • D. HCOOC6H4CH3

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

X không được điều chế từ phản ứng của axit và ancol tương ứng => loại A, C

X không tham gia phản ứng tráng gương => loại D

Đáp án đúng: B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP