Một este đơn chức X mạch hở chứa...

Chương 1: Este - Lipit Một este đơn chức X mạch hở chứa 36,36% khối l...

0
Chương 1: Este - Lipit

Một este đơn chức X mạch hở chứa 36,36% khối lượng oxi. Số công thức cấu tạo có thể có của X là:

  • A. 2
  • B. 3
  • C. 4
  • D. 6

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Este X đơn chức CxHyO2

MX=(32/36,36).100=88 → C4H8O2

Có 4 CTCT este:

HCOO-C-C-C

HCOO-C(C)-C

C-COO-C-C

C-C-COO-C

Đáp án đúng: C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP