Đun nóng 24 gam axit axetic với lượng...

Chương 1: Este - Lipit Đun nóng 24 gam axit axetic với lượng dư ancol...

0
Chương 1: Este - Lipit

Đun nóng 24 gam axit axetic với lượng dư ancol etylic (xúc tácH2SO4 đặc), thu được 28,16 gam este. Hiệu suất của phản ứng este hóa là:

  • A. 70%
  • B. 75%
  • C. 80%
  • D. 85%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

nCH3COOH=0,4 mol; neste=0,32 mol

H=(0,32/ 0,4) .100%= 80%

Đáp án đúng C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP