Chỉ dùng 1 hóa chất để phân biệt:...

Chương 6: Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm Chỉ dùng 1 hóa chất ...

0
Chương 6: Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm

Chỉ dùng 1 hóa chất để phân biệt: Na, Ag, Al
A. H2O
B. Dung dịch NaOH
C. Dung dịch HCl
D. Dung dịch NH3

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn A

Cho H2O vào thi Na có khí thoát ra

sau đó cho NaOH tạo thành vào Al thì cũng có H2 thoát ra, còn lại là Ag

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP