Cho 7 4 g este X no đơn...

Chương 1: Este - Lipit Cho 7,4 g este X no, đơn chức phản ứng với dd ...

0
Chương 1: Este - Lipit

Cho 7,4 g este X no, đơn chức phản ứng với dd AgNO3/NH3 dư, thu được 21,6 g kết tủa. CTPT của X là

  • A. HCOOCH3.
  • B. HCOOCH2CH2CH3 .
  • C. HCOOC2H5.
  • D. HCOOCH(CH3)CH3.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

nX= 1/2 nAg = 0,1(mol)

=> mX= 7,4/0,1 = 74

Vậy este là HCOOC2H5

chọn C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP