Đun 6 gam CH3COOH với 9 2 gam...

Chương 1: Este - Lipit Đun 6 gam CH3COOH với 9,2 gam C2H5OH (có H2SO4...

0
Chương 1: Este - Lipit

Đun 6 gam CH3COOH với 9,2 gam C2H5OH (có H2SO4 đặc làm xúc tác) đến khi phản ứng đạt tới trạng thái cân bằng được 6,6 gam este. Hiệu suất phản ứng este hóa là:

  • A. 70%
  • B. 75%
  • C. 80%
  • D. 85%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: B

nCH3COOH=0,1mol; nC2H5OH=0,2mol ;neste=0,075mol

H=(0,075/0,1).100%=75%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP