Hỗn hợp X gồm một axit cacboxylic no...

Chương 1: Este - Lipit Hỗn hợp X gồm một axit cacboxylic no, mạch hở,...

0
Chương 1: Este - Lipit

Hỗn hợp X gồm một axit cacboxylic no, mạch hở, đơn chức, và một ancol đơn chức, mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn 21,7 gam X, thu được 20,16 lít khí CO2(đkc) và 18,9 gam H2O. Thực hiện phản ứng este hóa X với hiệu suất 80%, thu được m gam este. Gía trị của m là:

  • A. 11,56
  • B. 12,24
  • C. 12,88
  • D. 13,45

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

nCO2=0,9mol ; nH2O=1,05mol

⇒ nancol= nH2O−nCO2 = 0,15mol

Định luật bảo toàn nguyên tố oxi

nO/X= (mX−(mC+mH)) /16= 0,55 mol

Ancol đơn chức, mạch hở CnH2n+2O →nO/ancol=0,15 mol

Axit cacboxylic no, mạch hở, đơn chức CmH2mO2 →nO/axit = nO/X − nO/ancol=0,4 mol

⇒naxit=0,2mol

=> (14n +18) .0,15 + (14m +32). 0,2 = 21,7

⇒ 0,15n + 0,2m = 0,9 => n=2 (C2H5OH), m=3 (C2H5COOH)

C2H5COOH + C2H5OH ⇔ C2H5COOC2H5 + H2O

0,15 → 0,15

meste=102.0,15.0,8=12,24

Đáp án đúng B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP