Hỗn hợp X gồm 2 chất hữu cơ...

Chương 1: Este - Lipit Hỗn hợp X gồm 2 chất hữu cơ. Cho hỗn hợp X phả...

0
Chương 1: Este - Lipit

Hỗn hợp X gồm 2 chất hữu cơ. Cho hỗn hợp X phản ứng với KOH vừa đủ, cần dùng 100ml dung dịch KOH 5M. Sau phản ứng thu được hỗn hợp hai muối của hai axit no đơn và được một ancol no đơn chức Y. Cho toàn bộ Y tác dụng hết với Na được 4,48 lít H2. Cho biết hai hợp chất hữu cơ là hợp chất gì:

  • A. 1 axit, 1 este
  • B. 2 este
  • C. 2 axit
  • D. 1 ancol, 1 axit

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

nNaOH=0,5 mol nH2=0,2mol

⇒nancol=2nH2=0,4mol

X + NaOH → 2 Muối + 1 Ancol

nNaOH > nancol

⇒ X gồm 1 este và 1 axit

Chọn A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP