Chỉ ra phát biểu không đúng: A Để...

Chương 1: Este - Lipit Chỉ ra phát biểu không đúng: A. Để điều chế e...

0
Chương 1: Este - Lipit

Chỉ ra phát biểu không đúng:

  • A. Để điều chế etyl axetat ta đun hồi lưu hỗn hợp etanol , axit axetic và H2SO4 đặc.
  • B. Để điều chế phenyl fomiat ta cho axit fomic tác dụng với ancol benzylic.
  • C. Để điều chế phenyl fomiat ta cho anhidric fomic tác dụng với phenol.
  • D. Điều chế vinyl axetat bằng phản ứng cộng giữa axetylen và axit axetic với xúc tác, to thích hợp.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: B

C6H5OH+(HCO)2O→HCOOC6H5

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP