Hỗn hợp X gồm: HCHO CH3COOH HCOOCH3 và...

Chương 1: Este - Lipit Hỗn hợp X gồm: HCHO, CH3COOH, HCOOCH3 và CH3CH...

0
Chương 1: Este - Lipit

Hỗn hợp X gồm: HCHO, CH3COOH, HCOOCH3 và CH3CH(OH)COOH. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X cần V lít O2 (đktc), sau phản ứng thu được CO2 và H2O. Hấp thụ hết sản phẩm cháy vào bình đựng nước vôi trong dư, thấy khối lượng bình tăng 9,3 gam. Vậy giá trị của V tương ứng là:

  • A. 2,24
  • B. 3,36
  • C. 4,48
  • D. 5,6

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

CTPT chung của: HCHO, CH3COOH, HCOOCH3 và CH3CH(OH)COOH là CnH2nOn

CnH2nOn + nO2→ nCO2 + nH2O

x x x (mol)

mCO2+mH2O=9,3

⇒44x+18x=9,3

⇒x=0,15mol

⇒nO2=0,15mol

⇒VO2=3,36lit

chọnB

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP