Phản ứng hóa học nào sau đây là...

Chương 1: Este - Lipit Phản ứng hóa học nào sau đây là thuận nghị...

0
Chương 1: Este - Lipit

Phản ứng hóa học nào sau đây là thuận nghịch:

  • A. Đun hỗn hợp gồm axit axetic và ancol etylic.
  • B. CH3COOH tác dụng với C2H2.
  • C. Thủy phân phenyl axetat trong môi trường axit.
  • D. Thủy phân etyl axetat trong môi trường bazơ.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: A

CH3COOH+C2H5OH → CH3COOC2H5 + H2O

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP