Số hợp chất là đồng phân cấu tạo...

Chương 1: Este - Lipit Số hợp chất là đồng phân cấu tạo, có cùng công...

0
Chương 1: Este - Lipit

Số hợp chất là đồng phân cấu tạo, có cùng công thức phân tử C4H8O2, tác dụng được với dung dịch NaOH nhưng không tác dụng được với Na là:

  • A. 3.
  • B. 2.
  • C. 4.
  • D. 1.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: C

C4H8O2 tác dụng NaOH, không tác dụng Na ⇒ este

H - COO - CH2 - CH2 - CH3

H - COO - C -C

CH3COO - CH2 - CH3

CH3 - CH2 - COO - CH3

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP