Tên gọi nào sai: A metyl propionat :...

Chương 1: Este - Lipit Tên gọi nào sai: A. metyl propionat : C2H5COO...

0
Chương 1: Este - Lipit

Tên gọi nào sai:

  • A. metyl propionat : C2H5COOCH3
  • B. vinyl axetat : CH2=CH-COOCH3.
  • C. etyl axetat : CH3COOCH2CH3
  • D. phenyl fomat : HCOOC6H5.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: B

B: CH2 = CHCOOCH3: Metyl acrylast

CH3COOCH = CH2 : Vinyl axetat

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP