Xà phòng hóa một hỗn hợp gồm CH3COOCH3...

Chương 1: Este - Lipit Xà phòng hóa một hỗn hợp gồm CH3COOCH3 và CH3C...

0
Chương 1: Este - Lipit

Xà phòng hóa một hỗn hợp gồm CH3COOCH3 và CH3COOC2H5 thu được sản phẩm gồm:

  • A. Hai muối và hai ancol
  • B. Hai muối và một ancol
  • C. Một muối và hai ancol
  • D. Một muối và một ancol

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: C

Muối CH3COONa

ancol 1 : CH3OH

ancol 2 : C2H5OH

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP