ên gọi của este CH3-COO-CH CH3 -CH3 là:...

Chương 1: Este - Lipit ên gọi của este CH3-COO-CH(CH3)-CH3 là: A. Pr...

0
Chương 1: Este - Lipit

ên gọi của este CH3-COO-CH(CH3)-CH3 là:

  • A. Propyl axetat
  • B. Isopropyl axetat
  • C. Propyl axetic
  • D. Isopropyl axetic

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP