Este nào sau đây khi thủy phân trong...

Chương 1: Este - Lipit Este nào sau đây khi thủy phân trong môi trườn...

0
Chương 1: Este - Lipit

Este nào sau đây khi thủy phân trong môi trường kiềm tạo ra 2 muối hữu cơ?

  • A. C6H5COOCH2CH=CH2.
  • B. CH2=CHCH2COOC6H5.
  • C. CH3COOCH=CHC6H5.
  • D. C6H5CH2COOCH=CH2.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

CH2=CHCH2COOC6H5 + 2NaOH→CH2=CHCH2COONa + C6H5ONa + H2O

Đáp án đúng: B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP