Metyl propionat là tên gọi của hợp chất...

Chương 1: Este - Lipit Metyl propionat là tên gọi của hợp chất có côn...

0
Chương 1: Este - Lipit

Metyl propionat là tên gọi của hợp chất có công thức cấu tạo:

  • A. HCOOC3H7.
  • B. C2H5COOCH3
  • C. C3H7COOH.
  • D. C2H5COOH.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: B

C2H5COOCH3 Metyl propionat

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP