Đun nóng este HCOOC6H5 với một lượng vừa...

Chương 1: Este - Lipit Đun nóng este HCOOC6H5 với một lượng vừa đủ du...

0
Chương 1: Este - Lipit

Đun nóng este HCOOC6H5 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là:

  • A. HCOONa, C6H5OH và H2O
  • B. HCOONa, C6H5ONa và H2O
  • C. CH3COONa, C6H5OH và H2O
  • D. CH3COONa, C6H5ONa và H2O

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: B

HCOOC6H5 + 2NaOH → HCOONa + C6H5ONa + H2O

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP