Đun nóng este X với một lượng vừa...

Chương 1: Este - Lipit Đun nóng este X với một lượng vừa đủ dd NaOH, ...

0
Chương 1: Este - Lipit

Đun nóng este X với một lượng vừa đủ dd NaOH, sản phẩm thu được C2H5COONa và CH3OCH3. X là :

  • A. C2H5COOCH=CHCH3
  • B. CH3COOC(CH3)=CH2
  • C. C2H5COOC(CH3)=CH2
  • D. CH3COOCH=CHCH3

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP