0 05 mol este E phản ứng vừa...

Chương 1: Este - Lipit 0,05 mol este E phản ứng vừa đủ với dd chứa 0,...

0
Chương 1: Este - Lipit

0,05 mol este E phản ứng vừa đủ với dd chứa 0,1 mol NaOH, cho ra hỗn hợp gồm 2 muối natri có công thức C2H3O2Na; C3H3O2Na và 3,1 gam ancol X. E có công thức phân tử là:

  • A. C7H8O4
  • B. C7H10O4
  • C. C8H14O4
  • D. C8H16O4

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

nNaOH=0,05mol ;neste=0,1mol

(nNaOH)/( neste) = 2 ⇒ este hai chức

Muối natri có công thức C2H3O2Na; C3H3O2Na

⇒ CH3COO-R-OOC-CH=CH2

Mancol=3,1/ 0,05=62

R là -CH2CH2-

⇒ CH3COO-CH2-CH2-OOC-CH=CH2

⇒ CTPT: C7H10O4 chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP