X có công thức phân tử C2H7O2N Biết...

Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein X có công thức phân tử C2H7O2N...

0
Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein

X có công thức phân tử C2H7O2N. Biết X vừa tác dụng với dung dịch NaOH, vừa tác dụng với dung dịch HCl. Số đồng phân cấu tạo mạch hở của X là :

  • A. 1.
  • B. 2.
  • C. 3.
  • D. 4.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: B

Có 2 đồng phân cấu tạo mạch hở của X là CH3COONH4 và HCOONH3CH3

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP