Cho một mẫu hợp kim Na-Ba tác dụng...

Chương 6: Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm Cho một mẫu hợp kim ...

0
Chương 6: Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm

Cho một mẫu hợp kim Na-Ba tác dụng với nước (dư), thu được dung dịch X và 3,36 lít H2
(đktc). Thể tích dung dịch axit H2SO4 2M cần dùng để trung hoà dung dịch X là

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

$nH2=0,15\Rightarrow nOH-=0,3$

$H+ + OH-\rightarrow H2O \Rightarrow nH+=0,3\rightarrow VH2SO4=0,075$

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP