Dãy gồm các chất trong phân tử chỉ...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Dãy gồm các chất tro...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon

Dãy gồm các chất trong phân tử chỉ có liên kết cộng hóa trị phân cực là :

A.H2O;HF;NH3 B. O2;H2O;NH3 C.HCl;H2S;CH4 D.HF;Cl2;H2O

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP