Cho các hiđroxit: NaOH Mg OH 2 Fe...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Cho các hiđroxit: NaOH; Mg(OH)2; Fe(O...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Cho các hiđroxit: NaOH; Mg(OH)2; Fe(OH)3; Al(OH)3. Hiđroxit có tính bazơ mạnh nhất là

A. Fe(OH)3. B. NaOH. C. Mg(OH)2. D. Al(OH)3.

6 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
1

Chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận
0
chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận
0
Chọn b

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận
0
B nha kim loại càng mạnh thì tính bazơ càng mạnh nha:)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận
0
B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận
-1
chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP