Cho các chất axitpropionic X axit axetic Y...

Chương 1: Este - Lipit Cho các chất axitpropionic(X), axit axetic(Y),...

0
Chương 1: Este - Lipit

Cho các chất axitpropionic(X), axit axetic(Y), rượu n-propylic (Z)và metylaxetat(T) . Dãy các chất xếp theo chiều tăng dần nhiệt độ sôi là:

  • A. T, X, Y, Z
  • B. T, Z, Y, X
  • C. Z, T, Y, X
  • D. Y, T, X, Z.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

X: C2H5COOH

Z: CH3 - CH2 - CH2 - OH

T: CH3COOCH3

Y: CH3COOH

T < Z < Y < X

Đáp án đúng: B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP