Trong nhóm IA theo chiều điện tích hạt...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Trong nhóm IA, theo chiều điện tích h...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Trong nhóm IA, theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần, nhìn chung sự biến đổi nào sau đây khôngđúng?

  • A. Bán kính nguyên tử tăng dần
  • B. Tính khử của kim loại giảm dần.
  • C. Nhiệt độ nóng chảy giảm dần.
  • D. Khối lượng riêng tăng dần.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP