Trong mạng tinh thể kim loại có: A...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Trong mạng tinh thể kim loại có: A. ...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Trong mạng tinh thể kim loại có:

  • A. các nguyên tử kim loại.
  • B. các electron tự do.
  • C. các ion dương kim loại và các electron tự do.
  • D. ion âm phi kim và ion dương kim loại.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP