Trùng hợp propilen thu được polime có tên...

Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime Trùng hợp propilen thu được polim...

0
Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime

Trùng hợp propilen thu được polime có tên gọi là:

  • A. polietilen
  • B. polistiren
  • C. polipropilen
  • D. poli (vinyl clorua)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP