Tiến hành các thí nghiệm sau: a Đốt...

Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ Tiến hành các thí nghiệm sau: a) Đố...

0
Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ

Tiến hành các thí nghiệm sau:

a) Đốt dây Mg trong không khí.

b) Súc khí Cl2 vào dung dịch FeSO4.

c) Cho dung dịch H2SO4 loãng vào dung dịch Fe(NO3)2.

d) Cho Br2 vào dung dịch hỗn hợp NaCrO2 và NaOH.

e) Sục khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2.

f) Đun sôi dung dịch Ca(HCO3)2.

Số thí nghiệm xảy ra phản ứng oxi hóa – khử là

  • A. 5.
  • B. 4.
  • C. 2.
  • D. 3.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: B

a, b, c, d

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP