Kim loại Fe không phản ứng với dung...

Chương 7: Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng Kim loại Fe không phản ứn...

1
Chương 7: Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng

Kim loại Fe không phản ứng với dung dịch

  • A. NaNO3
  • B. HCl
  • C. AgNO3
  • D. CuSO4

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: A

Fe + 2HCl ---> FeCl2 + H2

Fe + 2AgNO3 ----> Fe(NO3)2 + 2 Ag

Fe + CuSO4 -----> FeSO4 + Cu

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP