Dung dịch nào sau đây có phản ứng...

Chương 2: Cacbohiđrat Dung dịch nào sau đây có phản ứng tráng bạc? A...

0
Chương 2: Cacbohiđrat

Dung dịch nào sau đây có phản ứng tráng bạc?

  • A. Metylaxetat.
  • B. Glyxin.
  • C. Fructozơ.
  • D. Saccarozơ.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn C nhé

Vì trong fructozo có chứ nhóm CHO-

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP