Chất nào sau đây là polime có cấu...

Chương 2: Cacbohiđrat Chất nào sau đây là polime có cấu trúc mạch phâ...

0
Chương 2: Cacbohiđrat

Chất nào sau đây là polime có cấu trúc mạch phân nhánh:

  • A. Amilozo
  • B. Xenlulozo
  • C. Saccarozo
  • D. Amilopectin

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP