Chất nào sau đây có nhiệt độ sôi...

Chương 9: Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic Chất nào sau đây có nhiệt...

0
Chương 9: Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic

Chất nào sau đây có nhiệt độ sôi thấp nhất?

  • A. HCOOCH3
  • B. C2H5OH
  • C. H2O
  • D. CH3COOH

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: A

Chất có liên kết hidro sẽ có nhiệt độ sôi cao hơn.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP