Saccarozơ và glucozơ đều có phản ứng A...

Chương 2: Cacbohiđrat Saccarozơ và glucozơ đều có phản ứng A. cộng ...

0
Chương 2: Cacbohiđrat

Saccarozơ và glucozơ đều có phản ứng

  • A. cộng H2 (Ni, t0).
  • B. tráng bạc.
  • C. với Cu(OH)2.
  • D. thủy phân.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: C

Vì saccarozo và glucozo có nhiều nhóm OH- kiền kề

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP